Ще се следи за превишена скорост, неправилно изпреварване и употреба на алкохол