Липсват данни за извършено престъпление, заяви градския прокурор Николай Кокинов