Демонстрацията премина мирно в присъствието на жандармерия