Проявата на „Атака" срещу назначението обаче не се състоя