На работата на домакинята в България се гледа като на задължителна добавка към 8-часовия работен ден на всяка съпруга