Вярва се, че билките, набрани преди изгрев слънце, са лековити