Такава е прогнозата на бизнеса и търговците, като в това число влиза, както пазаруването за трапезата, така и пътуванията за празника