Симпатизантите вдигали много шум, който пречи на репетициите, някои уринирали около сградата