Стряскащата статистика беше изнесена от доклад на ООН