Членовете на клуб по танци нямали пари за зала и започнали да се събират в киевското метро