Изложбата на българския творец Светлин Русев е различна, тъй като показва не само завършени творби, а и подготвителни рисунки под формата на скици и работни бележки. Художникът представя пътя на една творба от първоначалната рисунка до крайната визия.

Може да видите изложбата до края на април в галерия "Арте".