След преместването му процедурите закъсняват до 4 месеца