Националният съвет на партията полага усилия да запази имиджа на лидера си