Това е втората експлозия там за по-малко от 24 часа