Електроенергията скача с 13%, а природният газ - с 4,88%