Те трябва да докладват за степента им на пристрастеност на Държавната комисия по хазарта