Достигането до затрупаните миньори обаче ще бъде най-рано в сряда