От бранша отчитат, че значително е намалял броят на работните места в сектора