Профсъюзите заплашват с ефективна стачка и настояват договора с фирмата, която транспортира пощенските пратки, да бъде прекратен