Комисията за защита на конкуренцията обвини повече от 10 компании