С поставянето на антената кулата достигна 541 метра