Предизвикателството за участниците е голямо, защото крайната цел е... Париж