Бедствието застигна районите след продължителни дъждове