Сценарият имаше за цел да провери дали България е готова да противодейства на подобни атаки