Участък от 150 метра, започнат преди Нова година, все още не е завършен