Продуцент на ново телевизионно състезание за модели "Лицето"