Тестването на услугите ще продължи до края на май, когато официално ще започнат да функционират