Едва 40 от почистените през 2012 г. места са били замърсени повторно