За два месеца комисията за регулиране на съобщенията е получила 70 жалби от граждани