Според данните България заема едно от челните места по трафик на деца