500-килограмовото теле беше сготвено и раздадено на хората