В международния ден, посветен на това изкуство, театрите у нас организират специални представления