При фалирал туроператор туристът плаща повторно почивката