И досега подземието на храма няма законен собственик