Причината е, че от тази година козунакът попада в групата на печивата, а не на хлебните изделия