След угасването на Олимпийския огън обикновено остават тлъсти неплатени сметки