Хората от Северозапада иска кампания за работни места