Държавата иска да наложи финансово ограничение за лечението в чужбина