Представени са различни видове от началото на миналия век до наши дни