За защитата на потребителите се планират поредица мерки