Фаталната 13-а година на новото хилядолетие се оказа последна за политици и артисти, които няма да забравим