На покрива на народното събрание в Париж бяха монтирани кошери