27-те се споразумяха и да отпуснат 8 милиарда евро за откриване на работни места за младежи