След намесата на медиите енергодружеството склони да поеме разходите за нанесените щети