Решението е на Асоциацията на чуждите журналисти в Холивуд