Хората, които имат универсален електронен подпис, могат да подадат искане за гласуване и по интернет