На този ден Божият син изтърпява безброй поругания и мъки заради човешките грехове