Темата на разработката му от 333 страници е "Човек и Общество в Старозаветното откровение"