Асен Василев подчерта, че прилагането им ще доведе единствено до стабилизиране на системата