Убиецът е съсед на почерненото семейство и често гостувал у тях